AddressShree Warana Sahakari Dudh Utpadack Prakriva Sangh Ltd.
Tatyasaheb Kore Nagar,
Taluka Panhala,
District Kolhapur -416 113.
Maharashtra. India.

Phone no. 91 2328 289100
Fax no.     91 2328 224188